Ranking kredytów

Skorzystaj z naszego rankingu i wybierz najlepszy kredyt gotówkowy, tylko sprawdzone oferty.

Wybierzemy najlepszą ofertę. Bezpłatnie.

W trakcie analizowania ofert kredytów hipotecznych i decydowania się na jedną z nich, kredytobiorca powinien zastanowić się nad wyborem odpowiednich dla siebie i dla swoich możliwości finansowych, parametrów kredytu. Zwykle banki umożliwiają wybór typu rat kredytowych i waluty kredytu, w jakiej zostanie zaciągnięte zobowiązanie hipoteczne.

Typ rat kredytowych

Tryb spłaty kredytu hipotecznego powinien być dobrze przemyślany przez kredytobiorcę. Do wyboru zwykle są dwa tryby spłacania zobowiązania, mianowicie:

  • Raty malejące,

  • Raty stałe.

Jak sama nazwa wskazuje, raty malejące polegają na tym, że wraz z upływem czasu zmniejsza się ich wysokość. Początkowo klient musi się jednak przy tym zdecydować na spłacanie kredytu hipotecznego w postaci wysokich rat kredytowo – odsetkowych, co może być dla niego zbyt dużym obciążeniem na początku okresu kredytowania hipotecznego. Warto podkreślić, że raty malejące generują w całym okresie kredytowania niższe koszty, niż w przypadku rat kredytowo-odsetkowych stałych w całym okresie kredytowania. W przypadku rat malejących za każdym razem część kapitałowa raty jest taka sama, ale zmienia się część odsetkowa. Wraz ze spłatą kapitału, maleją odsetki kredytowe, z czego wynikają właśnie malejące raty. Początkowo raty kredytowe przy ratach malejących będą wysokie, bowiem odsetki będą obliczone od wyższej kwoty zobowiązania. Dlatego też w pierwszym okresie po zaciągnięciu kredytu hipotecznego, jego spłata jest sporym obciążeniem dla domowego budżetu kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca wybiera raty malejące, musi być przygotowanym na to, że jego zdolność kredytowa wyliczona przez bank będzie niższa, niż w przypadku rat równych.

Raty stałe, nazywane również ratami równymi lub annuitetowymi, mają taką samą wartość w całym okresie spłaty kredytu. Są obliczane w taki sposób, aby kwota płacona przez kredytobiorcę do banku w każdym miesiącu była w miarę taka sama. Kredytobiorca w przypadku rat równych w okresie kredytowania zawsze wie, jakiej wysokości ratę będzie spłacał. Początkowo, rata zawiera mniejszą część kapitału i większą część odsetek.